Actualité

Verdeelung vu Masken / Distribution des masques

De 4. Mee 2020 huet d'Regierung decidéiert fir 50 weider gratis Masken un all Awunner iwwer 16 Joer ze verdeelen.

Dës Verdeelung wäert Samschdes, den 23. Mee 2020 vun 8.30 bis 16.30 Auer um Busarrêt vum Parc Housen op de 4 Quaien a Form vun engem Drive-in (Dir braucht net aus dem Auto ze klammen) stattfannen. Et gëtt geroden, dass jeeweils eng eenzeg Persoun aus dem Stot zesumme mat de Bongen, déi dir an dësen Deeg zougeschéckt krut, vun deenen anere Leit aus dem Stot laanscht kommt fir d'Masken ze kréien.

Déi vulnerabel Matbierger kënnen entweder aner Leit  froen (Famill, Noperen asw.) fir hir Maske sichen ze kommen oder sech bei der Gemeng um 92 13 41-1 melle fir  d' Masken heem bruecht ze kréien.

 

En date du 4 mai 2020, le Gouvernement a décidé de procéder à une distribution gratuite de 50 masques protecteurs à chaque résident du Luxembourg, âgé de 16 ans au moins.

La distribution aura lieu le samedi 23 mai 2020 de 8.30 à 16.30 heures au Parc Hosingen.  Ce jour-là, différentes voies de « drive-in » (il n'est pas nécessaire de sortir de la voiture) seront aménagées sur les 4 quais de l'arrêt de bus. Afin de réduire autant que possible les déplacements, il est recommandé qu'une seule personne par ménage se présente pour retirer les masques, munie des bons de retrait des autres membres du ménage.

Les personnes vulnérables peuvent soit demander à d'autres personnes (famille, voisins, etc.) de récupérer leurs masques, soit contacter l'administration communale par téléphone

(92 13 41-1) afin de livrer les masques à leur domicile. 

 

 

In ihrer Sitzung vom 4. Mai 2020 hat die Regierung beschlossen, 50 kostenlose Schutzmasken an jeden Bürger ab 16 Jahren mit Wohnsitz in Luxemburg zu verteilen.

Die Verteilung der Masken wird am 23. Mai 2020 von 8.30 bis 16.30 Uhr im Parc Hosingen stattfinden. An diesem Tag sind verschiedene «Drive-in» Spuren (Sie brauchen nicht aus dem Auto zu steigen) an der Bushaltestelle vorgesehen. Es wird empfohlen die Masken von einer Person für den ganzen Haushalt abholen zu lassen, um die Zahl der Bewegungen möglichst zu begrenzen. Diese Person muss in dem Fall die Gutscheine aller im Haushalt lebenden Personen vorweisen.

Gefährdete Bürger können entweder andere Personen (Angehörige, Nachbarn usw.) bitten ihre Masken an der Verteilerstation abzuholen oder die Gemeinde telefonisch (92 13 41-1) kontaktieren um die Masken nach Hause zu liefern. 

​