Actualité

Informatioun Antenne Collective

​Informatioun Antenne Collective


 

Des travaux de maintenance au réseau Luxconnect sont prévus le samedi  03.11.2018. Des perturbations concernant le signal de l'Antenne Collective Hosingen ( TV + Internet) peuvent en résulter lors de ces travaux prévus entre 6.00 et 14.00 heures .

D'Firma Luxconnect féiert e Samsdig, den 03.11.2018 Maintenancearbechten um Réseau duerch. Dodurech kann et zu Problemer mam TV- an Internet-Signal  vun der Antenne Collective Housen kommen, an dat während der Zäit vun den Arbechten tëschent 6,00 an 14,00 Auer. Mir entschëlligen eis lo schon fir déi eventuell Stéierungen.