Centres culturels

   

Centre culturel à Hosingen

9, op der Héi

L-9809 HOSINGEN

Tél.:  929660

 

 

   

Centre communal

2, Millewee

L-9831 CONSTHUM

   

Centre 2000

63, Haaptstrooss

L-9376 HOSCHEID

   

A Meesch

41, am Duerf

L-9841 WAHLHAUSEN

 

 

Al Schoul

11 Duerfstrooss

L-9833 Dorscheid

 

 

   

A Sputz

9 An der Gaass

L-9837 Neidhausen

 

 

                                                       

Centre socio culturel

Rodershausen

1A Haaptstrooss

L-9839 Rodershausen

macommune.lu

Contacts

Administration communale

35, Haaptstrooss
L9806 Hosingen

Tél. : 92 13 41-1
Fax : 92 93 19

Prendre contact
© Parc Hosingen